Wanneer een dierbare is overleden is het mogelijk om een ritueelbegeleider in te schakelen. De ritueelbegeleider zorgt voor het vormgeven van de afscheidsplechtigheid.

De locatie waar de afscheidsplechtigheid plaatsvindt is niet gebonden aan kerk of crematorium. Deze locatie dient te passen bij de overledene en de nabestaanden. Dit kan zijn een aula, restaurant, eigen tuin, de huiskamer of een andere plek die voor u bijzonder is.

Het afscheid wordt zo vertrouwder, specialer en vooral persoonlijker.

Een ritueelbegeleider kan zowel via de uitvaartbegeleider als rechtstreeks door de nabestaanden worden benaderd.

IkĀ  ben lid van de Landelijke Beroepsvereniging van Ritueelbegeleiders, de LBvR.