m.i.v. 1 januari 2024 is het tarief voor ritueelbegeleiding bij een afscheidsplechtigheid: 495,- euro

Het basis tarief omvat het volgende:

  • Familiegesprek,
  • Advies en begeleiding in de dagen tot en met de uitvaart,
  • Het schrijven en uitspreken van een overdenking/levensverhaal,
  • Nazorggesprek.

Mochten er extra kosten worden gemaakt in verband met speciale wensen dan worden deze eerst met u besproken.